Co to jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to rodzaj bezpiecznego certyfikatu, który służy do szyfrowania połączeń internetowych pomiędzy przeglądarką a serwerem. Jest to ważne, ponieważ pozwala zapewnić bezpieczeństwo danych, takich jak hasła, numery kart kredytowych lub inne wrażliwe informacje, które są przesyłane przez Internet. Certyfikat SSL jest szczególnie ważny dla stron internetowych, które przetwarzają płatności lub przechowują wrażliwe dane osobowe swoich użytkowników.

Aby uzyskać certyfikat SSL, należy wypełnić odpowiedni wniosek i przesłać go do certyfikującej instytucji (tzw. Certificate Authority, CA). Po sprawdzeniu poprawności wniosku CA wystawia certyfikat, który następnie jest umieszczany na serwerze. Kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową z certyfikatem SSL, przeglądarka automatycznie nawiąże bezpieczne połączenie z serwerem za pomocą protokołu HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure). W ten sposób możliwe jest przesyłanie danych za pomocą szyfrowanego połączenia, co zapobiega ich przechwyceniu przez osoby trzecie.