Tag: cele

  • Jakie są cele public relations?

    Public relations (PR) to dziedzina, która zajmuje się komunikowaniem się z różnymi grupami odbiorców, takimi jak klienci, pracownicy, inwestorzy, media i opinia publiczna. Celem public relations jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy, marki lub organizacji, a także zapewnienie, że przekazywane przez nią informacje są rzetelne i wiarygodne. Główne cele public relations to:

  • Marketing bezpośredni – charakterystyka, formy i cele

    Marketing bezpośredni to strategia marketingowa, która polega na bezpośrednim kontakcie z klientem, zwykle za pomocą reklamy wysyłanej pocztą, e-maila lub telefonu. Celem marketing bezpośredni jest skłonienie odbiorcy do podjęcia określonej akcji, takiej jak zakup produktu lub usługi, rejestracja na stronie internetowej lub udział w sondzie. Formy marketing bezpośredni: Cele marketing bezpośredni: Marketing bezpośredni ma zarówno […]