Tag: informacja

  • Treści wizualne, które ułatwiają przyswajanie informacji

    Treści wizualne, takie jak obrazy, diagramy, wykresy i animacje, mogą być skutecznym narzędziem do ułatwienia przyswajania informacji. Badania wskazują, że ludzie są bardziej skłonni do zapamiętywania i rozumienia informacji, które są przedstawione w formie wizualnej niż w formie tekstowej. Treści wizualne są szczególnie przydatne, gdy trzeba przedstawić złożone informacje lub koncepty, ponieważ mogą one pomóc…