Crowdsourcing – czym jest?

Crowdsourcing to proces polegający na zaangażowaniu dużej liczby osób do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu za pośrednictwem internetu. Idea ta polega na tym, że zamiast zatrudniać specjalistów do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu, firma lub organizacja zwraca się do szerokiej społeczności z prośbą o pomoc. Osoby, które chcą wziąć udział w takim projekcie, mogą zgłosić swój udział i wziąć udział w rozwiązywaniu problemu lub wykonaniu zadania.

Crowdsourcing może być stosowany w różnych dziedzinach, takich jak tworzenie oprogramowania, projektowanie graficzne, tłumaczenia, badania rynku itp. Może być również stosowany jako sposób na pozyskanie funduszy na różne projekty poprzez zbiórkę pieniędzy od szerokiej społeczności.

Crowdsourcing jest często stosowany jako sposób na zwiększenie efektywności i obniżenie kosztów, ponieważ pozwala na szybsze wykonanie zadania lub rozwiązanie problemu za pośrednictwem dużej liczby osób, zamiast zatrudnienia specjalistów. Może również pomóc w pozyskaniu nowych perspektyw i pomysłów od szerokiej grupy ludzi.