Tag: crowdsourcing

  • Crowdsourcing – czym jest?

    Crowdsourcing to proces polegający na zaangażowaniu dużej liczby osób do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu za pośrednictwem internetu. Idea ta polega na tym, że zamiast zatrudniać specjalistów do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu, firma lub organizacja zwraca się do szerokiej społeczności z prośbą o pomoc. Osoby, które chcą wziąć udział w takim projekcie,…