Tag: formy

  • Marketing bezpośredni – charakterystyka, formy i cele

    Marketing bezpośredni to strategia marketingowa, która polega na bezpośrednim kontakcie z klientem, zwykle za pomocą reklamy wysyłanej pocztą, e-maila lub telefonu. Celem marketing bezpośredni jest skłonienie odbiorcy do podjęcia określonej akcji, takiej jak zakup produktu lub usługi, rejestracja na stronie internetowej lub udział w sondzie. Formy marketing bezpośredni: Cele marketing bezpośredni: Marketing bezpośredni ma zarówno…